ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು

0

ಅರಸೀಕೆರೆ. ..ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾದ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಶಿವು ರವರ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯ”ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್.ಮೋತಿ”

ಕೊಬ್ಬರಿ ಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಅರಸೀಕೆರೆ

ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ನ್ಯಾಫೇಡ್ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10.300 ರೊ ನಿಗದಿ

ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ. ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ

ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ.ಎನ್ ಶಿವು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here