ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ

0

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳು  ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

Karnataka SSLC and PUC Exmanatation dates announced see the dates below

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ  |

ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ  ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಜುಲೈ 4, 2020 ರವರೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿಯುಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್  ದಿನಾಂಕ  ಜೂನ್ 18, 2020 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ..

8.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 8.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ , ಪ್ರಸ್ತುತ  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು.   ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************

ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮಗಳು ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲೆ ಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ಓ ಹೆಣ್ಣೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು

The daughter who died before her father Video of a terrible scene Be alert, O woman Be an alert, O woman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here