ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಿರಿದಾನ್ಯ ಮೇಳ

0

ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಿರಿದಾನ್ಯ ಮೇಳ

ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿರಿದಾನ್ಯ

ಹಾಗು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರುದ್ರೇಶಪ್ಪ

ಹಾಗು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ kVK ಯವರಾದ ಆದಾಪುರ

ಹಾಗು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರವರು ಹಾಗುಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಾಗು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು

ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಬಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು

ನೆಡೆಸಲಾಯಿತು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಶೊಕ್ ಹೂಗಾರ ಸಾಚಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗದಗ

************************************************************************

 

 

build your dream home in just 5 to 10 lakh watch video till the end low budget home

 

 

Hybrid Coconut  tree crop in just 6 months will produce fruit for 5 year

 

INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT  Free Training in one year Nursing Assistant to Rural Girls

 

Buffalo race Kambala is an annual buffalo race held in the southwestern Indian state of Karnataka

 

Buffalo race Kambala is an annual buffalo race held in the southwestern Indian state of Karnataka

Desi cow Malnad gidda Malenadu falls into the small-breed wacth cow Video

 

https://sachitv.com/rehabilitation-centers-in-bangalore-health-care-center-paralytic-bedridden-old-age-care-cente

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here