ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ…!

0

ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆಯಾದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತುತಾಲೂಕು ವರದಿಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ,,  ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಾರರು, ಸುದ್ದಿ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸುದ್ದಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ , ಸುದ್ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಹಗಾರರು , ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹವ್ಯಾಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ? ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ  Email   sachinews1@gmail.com
Visit web site  www.sachitv.com
www.kannada.sachitv.com
ಸಾಚಿ ‌ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
Are you looking for an opportunity in the Media field if you are interested to work in TV Channel if yes here is the answer looking for News Reporters, News Coordinators, News Beuro , News Chief  News Script Writers, , etc. — looking for hobby recommendations? Email us  sachinews1@gmail.com Visit website   www.sachitv.com   www.kannada.sachitv.com SACHI TV News Channel 968682091/
9901620971 / 6362638299 / 9844313494 /WHATSAPP 8884492653 / 8762579608

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here