ರೋಗಿಗಳ‌ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ರೋಗಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಕೇಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ | ದೇವರೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು

0

 

ರೋಗಿಗಳ‌ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಮ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ | ರೋಗಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಕೇಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ | ದೇವರೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here