ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ,ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಡ ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಪ್ರತಿಭಟ

0

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ,ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಡ ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಪ್ರತಿಭಟ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here