ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ…

0

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ…

ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ

9.02 ಕಿ ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಿರಿಮೆಯ ಕೀರಿಟದ ಮತ್ತೂಂದು ಗರಿ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here