ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ . ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ* ರೆಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

0

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರದೀಪ್ ಹರಕುಣಿ ರಡ್ಡಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ . ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಯುವ ಘಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ . ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ* ರೆಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ *. ಶುಭ ಕೋರುವರು ನಲ್ಲ ಸಂಜುವ* ರೆಡ್ಡಿ National President . ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ “National vice president . ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಚಿಂತಾಕಿ “National General Secretary . * N . ರಘುರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ (Major) “National Secretary . ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (Adv ) “National organising secretary . ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ National. organizing secretary . ಆಲ್* ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ . *ಕರ್ನಾಟಕ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೊಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here